Amaç & Hedefler

AMAÇLAR

DEMEXPO, kamu sektörü, tedarikçiler ve üreticiler arasında uluslararası bir tedarik zinciri yaratmayı, kilit karar vericiler ile Pazar lideri tedarikçileri bu- luşturmayı amaçlamaktadır. Bu temel amaç doğrultusunda DEMEXPO;

 • Alıcı ve tedarikçilerin her yönüyle ticari bilgi ve becerilerini geliştirme konusunda yenilikçi fırsatlar sunmak.
 • Fuara katılan şirketleri satış kanalı bulma konusunda desteklemek.
 • Tedarikte devlet politikaları konusunda farkındalık yaratmak.
 • Yerli ve milli üreticilerin uluslararası pazarda tanınmasını sağlamak ve ihracat faaliyetlerinin desteklemek.
 • Dolaylı ve doğrudan tedarik deneyimleri yoluyla Kamu İhale Hizmeti hakkındaki anlayış geliştirmeye yardımcı olmak.
 • Kurumlar için gerekli olan kamu malları hakkında çeşitli satın alma bilgileri sağlamak.
 • Yerli ve milli üreticilerimizin satış kanalını genişletmeleri ve devlet te- darik pazarındaki mevcut eğilimleri öğrenmeleri için fırsatlar sunmak

gibi amaçların gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Görsel-AMAÇLAR
Görsel-HEDEFLER

HEDEFLER

 • Sürdürülebilir kamu alımlarını destekleyerek; verimlilik ve sosyal değer elde etmek.
 • Kamu sektörü için üreticilerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak.
 • Kurumların ihtiyaçları için iş bağlantılarını geliştirmek.
 • Uluslararası bir tedarik zinciri oluşturabilmek.
 • Uluslararası pazarda alım heyetleri oluşturulmasını ve bu sayede yerli üreticilerin ihracat faaliyetlerini kolaylaştırmak
 • Tedarikçileri birbirleri ile buluşturarak yerli ve milli üretimde en son yenilikleri desteklemek.
 • İşgücünü çekip, elde tutarak ve geliştirmek. -Kamu tasarrufunu desteklemek.